Ca | Es
Categories Persones / Publicacions
Professor i director d'escoles de formació, especialista en teoria i història social i econòmica del disseny, comissari d'importants exposicions. Ara mateix, a Zamora, de "La utilitat en el disseny", que es mostra a la sala de la Biblioteca Pública de l'Estat. Els experts donen el seu nom: Oriol Pibernat. Pot ser que hi hagi el "homo diseñans", encara que no aparegui classificat en la història aquesta, tan oficial, que tot ho dissecciona.